TRỰC TIẾP: Chương trình ca nhạc online chào mừng ngày âm nhạc Việt Nam "TIẾNG HÁT ÁT COVID"