Để hiểu rõ hơn mô hình này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức Talkshow "Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu" với sự tham gia của Bác sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm và ông Trương Mạnh Hải - HTX Nam dược Tản Viên Sơn.

 

Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu: Bài học ở HTX Nam dược Tản Viên Sơn